Aktualności

V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2019

« wróć

W dniu 11 kwietnia 2019, w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Kilińskiego 98, odbędzie się V interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Agile-Commerce - Your space, My space, Our space”, organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Problematyka konferencji podobnie jak w latach ubiegłych będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Podczas obrad plenarnych reprezentanci świata nauki oraz praktyki wskażą możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową.

Myślą przewodnią piątej edycji będzie "Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta".

Zakres tematyczny:

 • Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku
 • Sektor MŚP a Internet i nowe technologie
 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu
 • Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś
 • Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności
 • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu
 • Zwinne zarządzanie w logistyce - technologia z służbie logistyki
 • E-logistyka - przyszłość na wyciągnięcie ręki
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań klientów
 • Elastyczne formy edukacji - e-learnig, m-learning, mooc

 

Strona konferencji: www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl