Władze uczelni - Polska Akademia Otwarta (PAO)

Rektor

dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

Kanclerz

dr inż. Jadwiga Gawryś

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prorektor ds. młodzieży

dr hab. Muzahim Al Noorachi, prof. Społecznej Akademii Nauk