System e-learningowy

System e-learningowy - oferta studiów online Polskiej Akademii Otwartej

System e-learningowy został uruchomiony na naszej Uczelni w 2007 roku. Społeczna Akademia Nauk jest jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce prowadzących studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia on-line z wykorzystaniem Internetu ze względu na swoją elastyczność stwarzają możliwości poszerzenia wiedzy, horyzontów, realizację marzeń i aspiracji w zakresie studiowania często odkładanych z powodu nadmiaru obowiązków.

Typowo studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są:

  • Przez pracę na Platformie Edukacyjnej Polskiej Akademii Otwartej

  • Podczas pięciu zjazdów w roku akademickim, organizowanych w siedzibie Uczelni w Łodzi:

    • w październiku: zajęcia wprowadzające na semestr zimowy,

    • w lutym: sesja zimowa i zajęcia wprowadzające na semestr letni,

    • w czerwcu: zajęcia podsumowujące rok akademicki oraz sesja letnia,

    • dwa zjazdy dydaktyczno-konsultacyjne.

Materiały dydaktyczne udostępniane podczas studiów online w PAO

Materiały do studiowania dostępne są na stworzonej specjalnie dla Studentów Polskiej Akademii Otwartej Platformie Edukacyjnej. Aby sprostać wymaganiom studiowania zdalnego Uczelnia wykorzystuje Blackboard - popularny System Zarządzania Nauczaniem LMS (ang. Learning Management System). System posiada prosty i efektywny, przenośny interfejs dla przeglądarek internetowych. Blackboard pracuje poprawnie na każdym komputerze obsługującym język skryptowy PHP i współpracuje z wieloma typami przeglądarek.

Materiały są tak skonstruowane, aby można było uczyć się samemu w domu pod nadzorem prowadzącego. Nauczanie przebiega w optymalnych dla Studenta warunkach i indywidualizuje tempo uczenia się. Treść przedmiotu jest podzielona na moduły. Stanowią one podstawowe źródło wiedzy z danego przedmiotu i zastępują materiał z tradycyjnych wykładów. Każdy moduł kończy się testem samosprawdzającym wiedzę studenta lub zadaniami/pytaniami do rozwiązania, które będą pomocne w przygotowaniach do egzaminów/zaliczeń.

Na pierwszym zjeździe każdy z naszych Studentów otrzymuje indywidualne, wygenerowane hasło i login które umożliwiają dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Studenci systemu e-learningowego mają obowiązek logowania się na platformie internetowej i brania czynnego udziału na forach internetowych, w dyskusjach moderowanych przez wykładowców, dotyczących przerabianego aktualnie materiału. Praca na forach jest przez wykładowców oceniana i odpowiednio punktowana. Czaty natomiast mają charakter konsultacji i prowadzone są w sposób synchroniczny (wykładowca i student pracują w sieci w tym samym czasie) w terminach wcześniej ustalonych z grupą. Wykładowcy przeprowadzają tradycyjne zaliczenia oraz egzaminy w czasie zjazdów sesyjnych w siedzibie Uczelni.