Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna Polskiej Akademii Otwartej (PAO)

Administracja

dr Paula Białkowska

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Prawo administracyjne,
 • Gospodarka nieruchomościami.

dr Agata Kołodziejska

Obszar zainteresowań naukowych:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawoznawstwo.

dr Magdalena Budziarek

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Prawo finansowe

dr Michał Ulasiewicz

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Prawo administracyjne.

dr Piotr Mikołajczyk
Radca prawny

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Doradztwo prawne,
 • Postępowanie administracyjne.
Pedagogika

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Etyka w biznesie,
 • Źródła rasizmu,
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne i polityczne na Bliskim Wschodzie, 
 • Edukacja ekologiczna. 

dr n. med. Mariola Świderska
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problem akceptacji społecznej,
 • Biologia medyczna.

dr Bożena Zając
Kierownik Instytutu Pedagogiki, Doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego

dr Adam Gogacz 
Ekspert europejski w dziedzinie kompetencji miękkich i społecznych, współautor podręcznika dla nauczycieli w dziedzinie edukacji włączającej, koordynator merytoryczny wielu projektów międzynarodowych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Filozofia i pedagogika społeczna,
 • Filozofia praktyczna,
 • Badania dotyczące edukacji włączającej, rodzin alternatywnych, filozofii stosowanej.

dr Eulalia Adasiewicz
Dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dr Dorota Nawrat-Wyraz
Nauczyciel liceum, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, InSEA (International Society Education through Art

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Rozwój zawodowy dorosłych,
 • Nieformalna edukacja dorosłych,
 • Metodyka kształcenia dorosłych, w tym osób 50+,
 • Kształcenie kompetencji innowacyjnych.

mgr Monika Pytel
Pracownik Katedry Pedagogiki

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Terapia zajęciowa.
Logistyka

dr Katarzyna Kolasińska- Morawska
Prodziekan Wydziału Zarządzania, Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, analityk rynku dystrybucji oraz wirtualizacji procesów sprzedaży

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Logistyka w nowoczesnej dystrybucji,
 • Wirtualizacja w procesach sprzedaży,
 • Zachowanie klienta – konsumenta na rynku,
 • Zintegrowane kanały komunikacyjne.

dr inż. Paweł Morawski
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej,specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Informatyczne systemy wsparcia systemów biznesowych,
 • ERP, CRM, BI,
 • E-Biznes, E-Commerce, E-Logistyka,
 • Informatyka w logistyce,
 • Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta,
 • Chmura obliczeniowa w zastosowaniach.

dr inż. Danuta Janczewska
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, wieloletni dyrektor branży produkcji cukierniczej (w stanie spoczynku), specjalista systemów planowania produkcji i logistyki zaopatrzenia

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problematyka zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem,
 • Marketingowo- logistyczne zarządzanie w sektorze MSP,
 • Doskonalenie procesów logistycznych,
 • Zarządzanie systemami jakości w przedsiębiorstwach,
 • Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP.

dr inż. Marta Brzozowska
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, koordynator ds. specjalności i seminariów dyplomowych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • Programy rozwoju dostawców,
 • Logistyka produkcji,
 • Lean management w logistyce.

mgr inż. Paweł Bukowski
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, specjalista systemów informatycznych zarządzania, trener

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Social media marketing,
 • Nowe technologie,
 • Nowoczesna edukacja.

mgr Monika Pytel
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej

mgr Grzegorz Mazurkiewicz
prawnik, logistyk, manager w firmie spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Wymagania prawne dotyczące transportu,
 • Zarządzanie, kontrola i optymalizacja kosztów działalności transportowej,
 • Planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych.
Zarządzanie

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
Prodziekan Wydziału Zarządzania, Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, analityk rynku dystrybucji oraz wirtualizacji procesów sprzedaży

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie procesami zintegrowanej dystrybucji,
 • Wirtualizacja w procesach sprzedaży,
 • Analityka badań rynkowych,
 • Zachowanie klienta – konsumenta na rynku.

dr inż. Paweł Morawski
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Informatyczne systemy wsparcia systemów biznesowych,
 • ERP, CRM, BI,
 • E-Biznes, E-Commerce, E-Logistyka,
 • Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta,
 • Chmura obliczeniowa w zastosowaniach.

dr Ewa Stroińska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problematyka zastosowań informatycznych systemów wspierających zarządzanie personelem,
 • Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie,
 • Wirtualizacja organizacji wywołana zastosowaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

dr Iwona Gawryś
Pracownik Katedry Finansów

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Finanse przedsiębiorstw.

dr Janusz Gawryś
Pracownik Katedry Finansów, Prezes firmy Polski Len

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Finanse przedsiębiorstw.

mgr Justyna Marjańska-Potakowska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

mgr Katarzyna Staniszewska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.