Aktualności

Społeczna Akademia Nauk po raz kolejny najlepsza w Łodzi - Ranking Perspektyw 2018

« wróć

W ogłoszonym 29 maja Rankingu „Perspektywy 2018” Społeczna Akademia Nauk zajęła 1 miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych. Akademia jest też na 5 miejscu wśród wszystkich niepublicznych uczelni akademickich w Polsce.

Uczelnia zajęła również wysokie miejsca w kilku kategoriach rankingowych. SAN jest na 1 miejscu w Polsce w kategorii "Prowadzone kierunki magisterskie" oraz na 1 miejscu w kategorii „Programy studiów w językach obcych” wśród wszystkich uczelni z całej Polski. W kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów" Uczelnia uplasowała się na 4 miejscu w Polsce. 

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.