Aktualności

SAN znów najlepsza w Łodzi - Ranking Perspektyw 2019

« wróć

W ogłoszonym 12 czerwca Rankingu „Perspektywy 2019” Społeczna Akademia Nauk zajęła 1 miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych.

Uczelnia zajęła również wysokie miejsca w kilku kategoriach rankingowych. SAN jest na 1. miejscu w kategorii Umiędzynarodowienie (pod względem osób studiujących w języku obcym, studentów cudzoziemców oraz wielokulturowości środowiska studenckiego).  

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.