W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

 Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

  • 12-ratalny system miesięczny,
  • 2-ratalny system semestralny oraz
  • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

 

Opłaty obowiązujące dla naboru na rok akademicki 2020/21 – Polska Akademia Otwarta (PAO)

KIERUNEK

WPISOWE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA

II STOPNIA

 
 

I ROK

II ROK

III ROK

I ROK

II ROK

 

12 rat

12 rat

10 rat

12 rat

10 rat

 

ADMINISTRACJA

Promocja*

320

350

400

-

-

 
 
 

LOGISTYKA

Promocja*

340

360

430

-

-

 
 
 

PEDAGOGIKA

Promocja*

310

340

400

320

440

 
 
 

ZARZĄDZANIE

Promocja*

330

360

410

390

480

 
 
 

Opłaty kwalifikacyjne – rekrutacja na studia online - PAO

  • Wszystkich kandydatów obowiązuje jednolita opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł.
  • Wpisowe PROMOCJA 70 zł 400 zł obowiązuje do 15.11.2020

Opłata za legitymację elektroniczną - 22 zł