Opłaty obowiązujące dla naboru na rok akademicki 2019/20 – Polska Akademia Otwarta (PAO)

KIERUNEK

WPISOWE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA

II STOPNIA

 
 

I ROK

II ROK

III ROK

I ROK

II ROK

 

12 rat

12 rat

10 rat

12 rat

10 rat

 

ADMINISTRACJA

Promocja*

310

330

390

-

-

 
 
 

LOGISTYKA

Promocja*

320

340

410

-

-

 
 
 

PEDAGOGIKA

Promocja*

310

330

390

320

390

 
 
 

ZARZĄDZANIE

Promocja*

320

340

410

340

400

 
 
 

Opłaty kwalifikacyjne – rekrutacja na studia online - PAO

  • Wszystkich kandydatów obowiązuje jednolita opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł.
  • Wpisowe PROMOCJA 150 zł 400 zł 

Opłata za legitymację elektroniczną - 22 zł

Wpłaty - PAO

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

 

Dane do przelewu: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów).

 

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów

  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów

  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Czesne - PAO

Pierwsza opłata czesnego powinna być dokonana na konto ogólne Uczelni (to samo, na które dokonane były opłaty kwalifikacyjne) Kolejne wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny numer subkonta, zawarty w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych (§ 6).

Czesne za rok studiów może być opłacane w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09.):

  • 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia oraz pierwszy rok studiów II stopnia.

  • 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów I-go i II stopnia.