O kierunku

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

Specjalności

Psychologia zdrowia i kliniczna, a w niej specjalizacje:

 • Promocja i psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
 • Terapia psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia i psychopatologia sądowa

Psychologia doradztwa zawodowego
Psychologia biznesu
Ponadto jako specjalizacja interspecjalnościowa – psychogeriatria,
w przygotowaniu psychologia sportu

Dlaczego warto?

 • Studia o profilu praktycznym – w programie dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i pozwalające na zdobycie kompetencji wymaganych podczas wykonywania zawodu psychologa (ćwiczenia i warsztaty)
 • Kadra dydaktyczna posiada zarówno ugruntowaną wiedzę, jak i duże doświadczenie zawodowe
 • Zawód psychologa zaliczany jest do kategorii zawodów zaufania publicznego i cieszy się niezmiennie dużym prestiżem.
 • Absolwenci psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne
 • Istnieje możliwość realizacji studiów w krótszym czasie - np. 3,5 roku - dla absolwentów innych studiów (szczegóły - tutaj)

Wykładowcy-praktycy

 • Prof. dr hab. Lucyna Golińska
 • Dr Artur Juczyński
 • Dr Martyna Kaflik Pieróg
 • Dr Marek Krawiec
 • Dr Paweł Majchrzak
 • Dr Dariusz Tarczyński
 • Mgr Skupińska Majchrzak
 • Mgr Małgorzata Tarkowska

Partnerzy kierunku

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Od lat współpracuje z Katedrą Doradztwa Zawodowego – wymiana doświadczeń, wspólna praca w projektach międzynarodowych, tworzenie i opracowywanie narzędzi badawczych
Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Współorganizacja konferencji naukowych, wspólne publikacje