Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 420 zł za miesiąc


Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
 • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,
 • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
 • firmach w działach reklamy, H-R
 • policji, wojsku

Absolwent psychologii może pracować w charakterze:

 • psychologa
 • doradcy zawodowego i/lub personalnego
 • specjalisty od H-R
 • psychoterapeuty
 • nauczyciela
 • coacha
 • mentora

Uprawnienia

 • Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.
 • W SAN studenci psychologii mają możliwość uzyskania uprawnień z zakresu przygotowania pedagogicznego