Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 340 zł za miesiąc

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.
Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych profili specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Profile specjalnościowe

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes & Professional Communication
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
 • Profil menedżerski
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Kadra dydaktyczna

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska
Prodziekan Wydziału Zarządzania, Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, analityk rynku dystrybucji oraz wirtualizacji procesów sprzedaży

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie procesami zintegrowanej dystrybucji,
 • Wirtualizacja w procesach sprzedaży,
 • Analityka badań rynkowych,
 • Zachowanie klienta – konsumenta na rynku.

dr inż. Paweł Morawski
Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej,specjalista ds. wdrożeń i serwisów systemów informatycznych oraz usług dodanych

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Informatyczne systemy wsparcia systemów biznesowych,
 • ERP, CRM, BI,
 • E-Biznes, E-Commerce, E-Logistyka,
 • Automatyzacja sprzedaży i obsługi klienta,
 • Chmura obliczeniowa w zastosowaniach.

dr Ewa Stroińska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Problematyka zastosowań informatycznych systemów wspierających zarządzanie personelem,
 • Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie,
 • Wirtualizacja organizacji wywołana zastosowaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

dr Iwona Gawryś
Pracownik Katedry Finansów

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Finanse przedsiębiorstw

dr Janusz Gawryś
Pracownik Katedry Finansów, Prezes firmy Polski Len

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Finanse przedsiębiorstw

mgr inż. Paweł Bukowski

Pracownik Katedry Gospodarki Elektronicznej, specjalista systemów informatycznych zarządzania, trener

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Social media marketing,
 • Nowe technologie,
 • Nowoczesna edukacja.

mgr Justyna Marjańska-Potakowska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

mgr Katarzyna Staniszewska
Pracownik Katedry Zarządzania

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dlaczego warto?

 • profile specjalnościowe, odpowiadające aktualnym wymaganiom rynku, realizowane w ramach osobnej ścieżki kształcenia już od pierwszego semestru studiów
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej