Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 330 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.
 • W ramach programu nauczania funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji i komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, ale również zdrowego żywienia.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.

Realizowane przedmioty

Nauki podstawowe i kierunkowe

 • Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Socjologia edukacji
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy ontogenezy człowieka
 • Dydaktyka ogólna
 • Podstawowe kierunki rozwoju pedagogiki
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Pedeutologia
 • Proseminarium
 • Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Socjologia edukacji

Przedmioty do wyboru

 • Nowoczesne technologie edukacyjne
 • Statystyka w badaniach społecznych
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Współczesne problemy edukacji zdrowotnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.