Czesne za I rok studiów:

  • studia niestacjonarne: 310 zł x 12 m-cy (3720 zł)

Zobacz całkowity koszt studiów