Powrót

Informacje praktyczne

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat bezpieczeństwa narodowego
Opiekun merytoryczny kierunku: dr hab. Zofia Wilk-Woś, zwilk@san.edu.pl