Studia I stopnia

Administracja

Już od 310 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

  • warsztaty pisania pism procesowych
  • analiza orzecznictwa sądów
  • warsztaty prawa pracy (sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o pracę)
  • negocjacje i mediacje w administracji
  • warsztaty z zakresu kryminalistyki i kryminologii
  • rozprawa sądowa
  • e – administracja