Studia I stopnia

Administracja

Już od 310 zł za miesiąc

Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

  • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
  • organach podatkowych
  • działach administracyjnych sądów, prokuratury
  • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
  • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
  • w kancelariach prawnych

Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego.