Aktualności

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2018

« wróć

W dniach 13-14 kwietnia 2018, w Hotelu Prezydent w Spale, odbędzie się IV interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Agile-Commerce - Your space, My space, Our space", organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Problematyka konferencji podobnie jak w latach ubiegłych będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.


Myślą przewodnią czwartej edycji będzie "Zwinne zarządzanie logistyką na rzecz e-commerce". Pierwszego dnia podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia reprezentantów nauki, natomiast drugiego dnia podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową.

www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl