Rekrutacja

PROCEDURA REKRUTACYJNA

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016-17 DLA KIERUNKÓW:

Logistyka, Pedagogika, Zarządzanie

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji w systemie on-line.
2. Wydrukuj formularz i podpisz w miejscu dla kandydata
3. Wydrukuj dwa egzemplarze umowy finansowej, wypełnij, podpisz, zaparafuj na każdej stronie
4. Dołącz niezbędne dokumenty i prześlij na adres Polskiej Akademii Otwartej.

Administracja, Bezpieczeństwo narodowe
1.Wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji w systemie on-line.

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rejestracji i poinformowania o dalszych procedurach rekrutacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Świadectwo dojrzałości w oryginale bądź odpis wydany przez szkołę średnią (w przypadku tzw. „nowej matury” odpis wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna)
2. Odpis dyplomu z suplementem (licencjat, inżynier) – dotyczy studiów uzupełniających
3. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
4. Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
5. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego wniesionego na konto szkoły.

Osoby pragnące rozpocząć naukę w Polskiej Akademii Otwartej od semestru wyższego niż pierwszy zobligowane są do dostarczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi:

  • kserokopii Indeksu z poprzedniej Uczelni

  • przebiegu toku studiów wydany przez dziekanat poprzedniej Uczelni - zaświadczenie z informacjami o : przedmiotach, formie ich zaliczenia, ilości realizowanych godzin, punktach ECTS

  • podania z prośba o przyjęcie na semestr wyższy (do pobrania w zakładce Dokumenty dziekanatowe)

KOMPLET DOKUMENTÓW JEST PODSTAWĄ DO ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI!!!

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób.
ADRES:
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
Ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
POLSKA AKADEMIA OTWARTA

Numery kont bankowych (opłata rekrutacyjna i wpisowe):

BANK PKO BP SA O/Łódź
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


BOŚ BANK SA O/Łódź
39 1540 1245 2001 4801 1770 0001


SWIFT/BIC: BPKOPLPW15spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.