Procedura rekrutacyjna

PROCEDURA REKRUTACYJNA

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016-17 DLA KIERUNKÓW:

Logistyka, Pedagogika, Zarządzanie

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji w systemie on- line .
2. Wydrukuj formularz i podpisz w miejscu dla kandydata
3. Wydrukuj dwa egzemplarze umowy finansowej, wypełnij, podpisz, zaparafuj na każdej stronie
4. Dołącz niezbędne dokumenty i prześlij na adres Polskiej Akademii Otwartej.

Administracja, Bezpieczeństwo narodowe

1.Wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji w systemie on- line .

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rejestracji i poinformowania o dalszych procedurach rekrutacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Świadectwo dojrzałości w oryginale bądź odpis wydany przez szkołę średnią (w przypadku tzw. „nowej matury” odpis wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna)
2. Odpis dyplomu z suplementem (licencjat, inżynier) – dotyczy studiów uzupełniających
3. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
4. Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
5. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego wniesionego na konto szkoły.

Osoby pragnące rozpocząć naukę w Polskiej Akademii Otwartej od semestru wyższego niż pierwszy zobligowane są do dostarczenia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi:

  • kserokopii Indeksu z poprzedniej Uczelni

  • przebiegu toku studiów wydany przez dziekanat poprzedniej Uczelni - zaświadczenie z informacjami o : przedmiotach, formie ich zaliczenia, ilości realizowanych godzin, punktach ECTS

  • podania z prośba o przyjęcie na semestr wyższy (do pobrania w zakładce Dokumenty dziekanatowe)

KOMPLET DOKUMENTÓW JEST PODSTAWĄ DO ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI!!!

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób.
ADRES:
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
Ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
POLSKA AKADEMIA OTWARTA

Numery kont bankowych (opłata rekrutacyjna i wpisowe):

BANK PKO BP SA O/Łódź
18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


BOŚ BANK SA O/Łódź
39 1540 1245 2001 4801 1770 0001spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.