Procedura rekrutacyjna

PROCEDURA REKRUTACYJNA 2017/18

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/18 DLA KIERUNKÓW:

Administracja, Logistyka, Pedagogika, Zarządzanie

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rejestracji w systemie on-line.
2. Wydrukuj formularz i podpisz w miejscu dla kandydata
3. Wydrukuj dwa egzemplarze umowy finansowej, wypełnij, podpisz, zaparafuj na każdej stronie
4. Dołącz niezbędne dokumenty i prześlij na adres Polskiej Akademii Otwartej w ciągu 7 dni od daty rejestracji w systemie rekrutacyjnym.


Po wypełnieniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny z biurem PAO w celu potwierdzenia rejestracji.

WYMAGANE DOKUMENTY


Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)

 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)

 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)

 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia

 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

  BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

ADRES:
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
Ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
POLSKA AKADEMIA OTWARTA


KOMPLET DOKUMENTÓW JEST PODSTAWĄ DO ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI!!!

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób.

Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. W przypadku braku możliwości dostarczenia/wysłania dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji, prosimy o kontakt z biurem PAO :


Adres e-mail: pao@pao.pl
Tel. +48 42 664 66 50
spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.