Logistyka

Kształcenie na kierunku Logistyka umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Słuchacze poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, zasady ich działalności logistycznej,   metody sterowania przepływami informacji,  a także cel logistycznej obsługi klienta. Nauka ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych.

Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka mogą znaleźć zatrudnienie w działach logistyki na stanowiskach specjalisty do spraw sprzedaży i planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję oraz jako specjalista ds. transportu wewnętrznego. Potrafią opracować dokumentację procesów spedycyjnych oraz dokumentację spedycyjną. Wiedzą również jak organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz.


Studenci PAO na kierunku Logistyka I stopnia dokonują wyboru spośród specjalności:


 • E-logistyka

 • Logistyka handlu i dystrybucji

 • Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)

 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

stypendia

TECHNOLOGIA

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne , gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.


PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO LOGSTYKI W TRZECH KROKACH

UCZYMY PRAKTYCZNIE
Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.


UCZĄ PRAKTYCY
Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej. Uczą u nas:

 • Danuta Janczewska

  Danuta Janczewska

  Wieloletni manager i dyrektor zarządzający w branży produkcji cukierniczej. Specjalista systemów planowania produkcji i logistyki zaopatrzenia. Profil zawodowy związany z systemami zarządzania jakością zgodnie z normami ISO i controllingiem w logistyce oraz systemami i nowoczesną metodologią w logistyce produkcji. W Społecznej Akademii Nauk na kierunku Logistyka odpowiada za specjalność zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych.


 • Mariusz Bednarek

  Mariusz Bednarek

  Wybitny specjalista-praktyk w zakresie projektowania, wdrażania oraz restrukturyzacji procesów biznesowych (BPR). W praktyce zawodowej odpowiedzialny za implementację dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa, Kanada oraz USA). Audytor systemów jakości oraz architekt systemów zarządzania jakością w oparciu o TQM i ISO. Specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem metodologii Lean Management, SixSigma oraz Kaizen.

 • Michał Chmielecki

  Michał Chmielecki

  Jako trener ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, zarządzaniu i komunikacji międzykulturowej. Doświadczenie zdobywał głównie w niemieckich przedsiębiorstwach m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech. Pracował również w handlu zagranicznym. Jest współzałożycielem 4 firm (handel zagraniczny, szkolenia, PR). Negocjował w ponad 20 krajach. Jest członkiem m.in. International Association for Conflict Management czy American Communication Association.

 • Paweł Morawski

  Paweł Morawski

  Specjalista systemów informatycznych zarządzania oraz logistycznej obsługi klienta. Karierę zawodowa związana z wdrożeniami i serwisem systemów informatycznych oraz usług dodanych. Zajmował stanowiska od serwisanta wdrożeń do menedżera serwisu. Posiada certyfikat dobrych praktyk w zarządzaniu systemami informatycznymi (ITIL). Pracował w Motorola, Siemens oraz Nokia-Siemens Networks. Ostatnie lata jako kierownik działu serwisu i obsługi klienta w polskim oddziale brytyjskiej firmy AVC Group przy realizacji usług logistyczno-serwisowych. W Społecznej Akademii Nauk na kierunku Logistyka odpowiada za specjalność E-logistyka.


 • Grzegorz Mazurkiewicz

  Grzegorz Mazurkiewicz

  Prawnik, logistyk, manager z branżą TSL związany od 1997 roku. Obszary zainteresowań to wymagania prawne dotyczące transportu, a także zarządzanie działalnością transportową, planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych oraz kontrola i optymalizacja kosztów tej działalności. Obecnie kieruję pracą firmy spedycyjno-transportowej oraz agencji celnej. Pracę zawodową łączę z dydaktyką - od kilku lat prowadzę zajęcia z zakresu logistyki, transportu oraz zarządzania zespołem wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie.


 • Paweł Mielczarek

  Paweł Mielczarek

  Od 2008 roku posiada uprawnienia trenerskie Microsoft Certified Trainer (MCT). Posiada uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych szkoleń Microsoft z zakresu logistyki. Brał udział w wielu wdrożeniach systemów ERP Microsoft Dynamics AX w przedsiębiorstwach. Jako programista jest autorem wielu rozwiązań w systemie Dynamics AX dla modułów logistycznych między innymi: integracja systemu Dynamics AX z kodami kreskowymi, urządzeniami mobilnymi, kontrola jakości oraz automatyzacja wielu procesów.


 • Łukasz Klimczak

  Łukasz Klimczak

  Obecnie pracuje jako konsultant systemu ERP odpowiedzialny za identyfikację i projektowanie procesów biznesowych w obszarach logistyka, produkcja oraz sprzedaż detaliczna. Do obowiązków należy między innymi analiza procesów biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych związanych z obszarem logistycznym i produkcyjnym, parametryzacja systemu oraz opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej. Prowadzi szkolenia dla użytkowników końcowych w zakresie następujących modułów ERP: „Rozrachunki z dostawcami" „Rozrachunki z odbiorcami" „Zarządzanie zapasami" „Produkcja" oraz „Centrala sieci sprzedaży".

PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI

Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.


OPINIE ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW O KIERUNKU LOGISTYKA:

 • Katarzyna Michalska

  Katarzyna Michalska, absolwentka kierunku Logistyka, specjalność: E-logistyka.

  Pracuję w firmie CWS-boco Polska sp. z o.o. Pracę w tej firmie rozpoczęłam w 2007 r. jako pracownik magazynu. Z czasem awansowałam, zajmując kolejno stanowiska specjalisty ds. zaopatrzenia i obecnie - starszego specjalisty ds. gospodarki magazynowej. Odpowiedzialna jestem za prawidłowe zarządzanie gospodarką magazynową (np. przygotowywanie zleceń na wysyłkę towarów z magazynu, analiza, planowanie i kontrolowanie stanów magazynowych, składanie zamówień u dostawców, itp.) Pracę zawodową połączyłam ze studiami na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk. Trzy lata studiów w SAN wspominam bardzo pozytywnie. Nauka w tej szkole pozwoliła mi bardziej obiektywnie spojrzeć na wykonywany przeze mnie zawód, jak i również rozszerzyć wiedzę w tym temacie oraz nabrać dodatkowego doświadczenia. Najbardziej doceniam zaangażowanie wykładowców, przygotowanie do prowadzonych wykładów i ćwiczeń, ale przede wszystkim ich otwartość na nas - studentów. Kolejną zaletą była niemalże nieograniczona możliwość swobodnej wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi studentami oraz wykładowcami podczas zajęć. Uważam, że czas i pieniądze poświęcone na naukę w SAN to była jedna z najlepszych inwestycji, jakich dokonałam w swoim życiu. Życzę wszystkim takich samych sukcesów!


 • Grzegorz Jagniątkowski

  Grzegorz Jagniątkowski, student kierunku Logistyka, specjalność: Logistyka Handlu i Dystrybucji.

  Pracuję w Poczcie Polskiej na stanowisku Kierownika Zmiany. Moja praca polega na koordynacji działań kurierów Poczty Polskiej realizujących usługę Poczta Firmowa. Pracę zawodową w Poczcie Polskiej łączę ze studiami na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk zgodnie z planami strategicznymi obranymi przez Zarząd Poczty Polskiej, które zakładają zdobycie wiodącej pozycji operatora pocztowego na rynku usług kurierskich. Wiedza którą zdobyłem w szkole pozwoliła mi się rozwinąć w znacznym stopniu zawodowo i przyczyniła się do awansu w firmie. Z perspektywy czasu uważam, że wybór studiów w SAN był zgodny z moimi oczekiwaniami i preferencjami. Był to przyjemnie spędzony czas połączony z pożytecznym zdobywaniem wiedzy.


 • Izabela Tomczyk

  Izabela Tomczyk, studentka kierunku Logistyka, specjalność: Logistyka Handlu i Dystrybucji.

  Pracuję w firmie Greek Trade na stanowisku Kierownik Magazynu Centralnego. Na co dzień zarządzam i odpowiadam za prawidłowe oraz efektowne funkcjonowanie procesów logistycznych zachodzących w magazynie. Pracę zawodową w firmie Greek Trade staram się łączyć ze studiami na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk. Wiedzę jaką zdobywałam podczas studiów z powodzeniem mogę wykorzystywać w codziennej pracy zawodowej. Z perspektywy czasu uważam, że wybór studiów logistycznych w Społecznej Akademii Nauk był trafny.


 • Michał Muras

  Michał Muras, absolwent kierunku Logistyka, specjalność: E-logistyka.

  Aktualnie pracuję w firmie ARO Logistics na stanowisku asystenta ds. logistyki. Do moich głównych zadań należą obsługa logistyczna wybranych klientów oraz zarządzanie wyznaczoną strefą w magazynie. Każdego dnia pracuję, z poznanymi w toku studiów systemami informatycznymi - WMS oraz ERP. Podczas pracy zawodowej analizuję także wszelkie procesy występujące w magazynie i próbuje wcielać w życie rozwiązania optymalizujące poznane na zajęciach. Studia na kierunku Logistyka w SAN pozwoliły uzyskać niezbędną wiedzę teoretyczną, którą z powodzeniem wykorzystuję w zawodzie logistyka. Z perspektywy czasu uważam, że wybór studiów w SAN był dobrą decyzją, która pozwoliła mi połączyć swoje zamiłowanie do logistyki z życiem zawodowym.
spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.