Bezpieczeństwo narodowe

O kierunku

Program trzyletnich studiów pierwszego stopnia pozwala przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i praktycznego przygotowania do rozwiązywania problemów wywołanych różnego rodzaju zagrożeniami. Realizowane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, terroryzmu, a także zarządzania kryzysowego, kryminalistyki i prawa. Studenci nabywają wiedzę, która umożliwi im pracę w służbach mundurowych oraz pozwoli znaleźć pracę w tych służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne oraz za zarządzanie kryzysowe i ratownictwo.

Specjalizacje:

 • Bezpieczeństwo publiczne

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Ochrona informacji niejawnych, osobowych i biznesowych - NOWOŚĆ

Wybitni wykładowcy:

 • prof. Czesław Flanek

 • prof. Henryk Herman

 • prof. Marek Kucharski

 • prof. dr hab. Piotr Rozwadowski

 • prof. dr hab. Jan Woroniecki

 • dr Andrzej Marjański

 • płk dr inż. Grzegorz Lisowski

 • nadkom. dr Joanna Łuczak

 • dr Krzysztof Skusiewicz

 • dr Małgorzata Kociszewska-Panaszek

 • mjr dr Grzegorz Leśniewicz

 • st. brygadier mgr inż. Włodzimierz Zawisza

 • mjr mgr inż. Dariusz Skłodowski.

Dlaczego warto?

 • Zdobędziesz wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa, po atakach na World Trade Centre, jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.

 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.

 • Studenci mają możliwość odbycia praktyk w:

  • Państwowej Straży Pożarnej

  • Komendzie Wojewódzkiej Policji

  • Straży Granicznej

  • Wojskowej Komendzie Uzupełnień. 

 

Co po studiach

Student po uzyskaniu wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i koordynacji działań służb zarządzania kryzysowego, może pracować w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach sektora publicznego. Osoba po ukończeniu tych studiów może także podjąć pracę w:

 • Kadrach Wojska Polskiego

 • Policji

 • Straży Granicznej

 • Państwowej Straży Pożarnej

 • Straży Miejskiej

 • Służbie Więziennej

 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego

oraz w sektorze gospodarczym w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, obronnością  i ochroną osób i mienia w charakterze menedżera bezpieczeństwa.  Jest także przygotowany w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Praktyczne informacje

Czas trwania: 6 semestrów

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Limit miejsc: studia stacjonarne - 60 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc

Uzyskany dyplom: licencjat bezpieczeństwa narodowego

Opiekun merytoryczny kierunku: dr Andrzej Marjański

Cennik

KIERUNEK

WPISOWE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

I ROK
Płatne przez
12 m-cy

II ROK
Płatne przez
12 m-cy

III ROK
Płatne przez
10 m-cy

I ROK
Płatne
przez
12 m-cy

II ROK płatne przez
10 m-cy

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 Promocja*

290 zł

340 zł

400 zł

 

 

 spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.