Administracja

Administracja – studia pierwszego stopnia

Celem studiów na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań związanych z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe, formy i metody kształcenia zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.Studenci kierunku Administracja mogą wybierać spośród specjalności:


Dodatkowo, w ramach lektoratów językowych, Społeczna Akademia Nauk (jako jedyna uczelnia w Łodzi) posiada możliwość przyznawania certyfikatu VCC, dzięki któremu najlepsi mogą otrzymać atrakcyjne zatrudnienie za granicą.

 • Prawna obsługa biznesu

 • Prawo pracy i kadr

 • Administracja porządku publicznego

 • Specjalność samorządowa

Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:
 • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej

 • organach podatkowych

 • działach administracyjnych sądów, prokuratury

 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych

 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

 • w kancelariach prawnych

 • Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz i specjalisty ds. marketingu terytorialnego.

 • Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształceniaspoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.