IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2018

W dniach 13-14 kwietnia 2018, w Hotelu Magellan w Bronisławowie nad zalewem Sulejowskim, odbędzie się IV interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Agile-Commerce - Your space, My space, Our space", organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Problematyka konferencji podobnie jak w latach ubiegłych będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.
Myślą przewodnią czwartej edycji będzie "Zwinne zarządzanie logistyką na rzecz e-commerce". Pierwszego dnia podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia reprezentantów nauki, natomiast drugiego dnia podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową.

Zakres tematyczny:

 • Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku

 • Sektor MŚP a internet i nowe technologie

 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci

 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku

 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości

 • Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu

 • Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś

 • Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności

 • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu

 • Zwinne zarządzanie w logistyce - technologia z służbie logistyki

 • E-logistyka - przyszłość na wyciągnięcie ręki

 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań klientów

 • Elastyczne formy edukacji - e-learnig, m-learning, mooc


Strona konferencji: www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl

agile 2018spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.