Agile - Commerce 2017 - Zapowiedź

W dniach 12-13 maja 2017, w Hotelu Novotel w Łodzi, odbędzie się III interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Agile-Commerce - Your space, My space, Our space”, organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Problematyka Konferencji poświęcona jest innowacyjnym rozwiązaniom techniczno–technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Pierwszego dnia (piątek) podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia reprezentantów nauki, natomiast drugiego dnia (sobota) podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową.

Zakres tematyczny:
 • Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku

 • Społeczno kulturowe uwarunkowania e-Biznesu

 • Sektor MŚP a internet i nowe technologie

 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci

 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku

 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości

 • Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu

 • Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś

 • Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności

 • Świat doznań i doświadczeń - technologie w zastosowaniu

 • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu

 • Zarządzanie jakością w e-commerce

 • Doskonalenie procesów logistycznych w e-biznesie

 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań konsumentów

 • Psychologia Internetu

Strona konferencji: www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl


Agile-Commerce-2017spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.