III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017

W dniach 12-13 maja 2017 w Hotelu Novotel Łodź Centrum, odbyła się III Interdyscyplinarna konferencja naukowa Agile - Commerce ,,Your space, My space, Our space”, której organizatorem była Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Konferencja poświęcona była innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Obrady rozpoczął prof. dr hab. Bogdan Piasecki witając Uczestników Konferencji w imieniu Władz Uczelni.

W pierwszym dniu konferencji w obradach plenarnych udział wzięli specjaliści e-commerce i handlu, wybitni naukowcy z wiodących ośrodków akademickich z Katowic, Krakowa, Poznania, Gdańska, Opola, Lublina, Wrocławia, Torunia, Rzeszowa oraz z Łodzi. Sesje plenarne prowadzili między innymi prof. dr hab. M. Niedźwiedziński, prof. dr hab. M. Al.-Noorachi, prof. dr hab. W. Urban, prof. dr hab. M. Moroz oraz prof. dr hab. K. Bilińska – Reformat. W trakcie obrad dyskutowano na temat uwarunkowań działalności e-biznesu, strategii zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie w XXI w., electronic commerce, zastosowań nowoczesnych form komunikacyjnych, multimedialnej rzeczywistości sieci, społeczności i mediach społecznościowych oraz Internetu rzeczy.

W drugim dniu konferencji ze studentami spotkali się praktycy, którzy w ramach zajęć warsztatowych zaprezentowali możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową. Przedstawiciele firm z branży e-commerce, pokazali, że środowisko akademickie podąża z nurtem zastosowań technologii informatycznych. Swoje praktyczne prelekcje wygłosili reprezentanci firm: Bluerank.pl, E-zabawkowo, Pittedcherries.pl, Beesfund.pl, Agromoc.pl

W trakcie obrad wręczono również nagrody dla studentów Społecznej Akademii Nauk, którzy wzięli udział w konkursie na najlepszy referat Agile - Commerce 2017. Wyróżniono autorów trzech najlepszych artykułów. I miejsce w konkursie zajął Mateusz Mastalerz, II – Dorota Domarecka, , III – Krzysztof Ozimek. Nagrodę specjalną otrzymał Przemysław Fernówka. Laureaci otrzymali dyplomy oraz tablety. Wszystkie referaty zostaną dodatkowo opublikowane w monografii „Debiuty” w ramach wydawnictwa ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.

Konferencja przebiegała pod patronatem honorowym Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej oraz Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Ponadto patronami konferencji byli: firma Shoper, Business Centre Club, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja “Lewiatan”, Program Certyfikacji “Profesjonalista w e-handlu”, Bluerank.pl, E-zabawkowo, Pittedcherries.pl, Beesfund.pl, Agromoc.pl

Konferencja łącząc dyskurs naukowy z praktyką zastosowań stała się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i zawodowców praktyki gospodarczej. Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Wszystkim, którzy Uczestniczyli w obradach i jednocześnie zapraszają za rok na kolejne spotkanie.


 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce 2017spoleczna
Wirtualny
Rekrutacja


Biblioteka PAO

Dostęp do zasobów bibliotecznych Społecznej Akademii Nauk oraz wirtualnych bibliotek.

Rekrutacja!

Zdobądź dyplom Społecznej Akademii Nauk najlepszej niepublicznej uczelni w Łodzi!!!

Promocja wpisowego

Promocja wpisowego - oszczędzasz 400 zł.

Studiuj i zostań licencjatem
lub magistrem przez Internet

Polska Akademia Otwarta czyli P@O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych na poziomie licencjackim oraz magisterskim na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika oraz licencjackim na kierunkach Administracja i Logistyka, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.