Opłaty obowiązujące dla naboru na rok akademicki 2018/19 – Polska Akademia Otwarta (PAO)

 

KIERUNEK

 

WPISOWE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

I ROK
Płatne przez 
12 m-cy

II ROK
Płatne przez 
12 m-cy

III ROK
Płatne przez 
10 m-cy

I ROK
Płatne 
przez 
12 m-cy

II ROK
Płatne przez
10 m-cy

 

LOGISTYKA

 

Promocja*

 

300 zł

 

320 zł

 

380 zł

 

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Promocja*

 

300 zł

 

320 zł

 

380 zł

 

330 ZŁ

 

400 ZŁ 

 

           

Wpłaty - PAO

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

 

Dane do przelewu: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów).

 

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów

  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów

  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Czesne - PAO

Pierwsza opłata czesnego powinna być dokonana na konto ogólne Uczelni (to samo, na które dokonane były opłaty kwalifikacyjne) Kolejne wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny numer subkonta, zawarty w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych (pkt. 8).

Czesne za rok studiów może być opłacane w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09.):

  • 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia oraz pierwszy rok studiów II stopnia.

  • 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów I-go i II stopnia. 

 

Aktualne promocje na rok akademicki 2018/19 - rekrutacja na studia online

Promocja dla tegorocznych Maturzystów

Tegoroczni maturzyści (ze świadectwem dojrzałości wydanym dn. 3.07.2018), są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty wpisowego, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny online lub złożą formularz rekrutacyjny na studia w Biurze Rekrutacji SAN w Łodzi, a następnie dostarczą komplet wymaganych dokumentów w terminie do 8.07.2018.

Promocje dla Absolwentów SAN

Wpisowe 0 zł 400 zł dla absolwentów Społecznej Akademii Nauk 

Dla absolwentów SAN z 2018 roku – promocja 0 zł opłaty wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej przy rekrutacji do 15.07.2018 roku.

Promocja za płatność z góry za semestr/rok studiów

Przy jednorazowej wpłacie za cały rok (do 25 września) obowiązuje zniżka w wysokości 100 zł.

Przy jednorazowej wpłacie za semestr z góry (w terminie do 25 września za semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni) obowiązuje zniżka w wysokości 50 zł.

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

  • 200 zł za pierwszą osobę
  • 100 zł za każdą kolejną osobę.

*Regulamin promocji dostępny w Biurze Rekrutacji

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!

*Regulamin promocji dostępny w Biurze Rekrutacji

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

*Regulamin promocji dostępny w Biurze Rekrutacji

Promocja dla powracających kandydatów z 2017 r.

Kandydacie, jeżeli dokonałeś zapisu na studia oraz uiściłeś opłaty kwalifikacyjne w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (poprzedni rok akademicki), ale zrezygnowałeś z podjęcia studiów pomimo uruchomienia kierunku to możesz zapisać się teraz na wybrany kierunek studiów I i II stopnia, nie płacąc opłaty wpisowej. Oszczędzasz do 400 zł.