Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 310 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki

Wyrównanie różnic programowych

Studenci nie posiadający uprawnień pedagogicznych do nauczania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej po studiach I stopnia, wybierający specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna są zobowiązani do wyrównania różnic programowych w zakresie edukacji elementarnej oraz praktyk pedagogicznych.