O kierunku

Celem studiów na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań związanych z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe, formy i metody kształcenia zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

Dodatkowo, w ramach lektoratów językowych, Społeczna Akademia Nauk (jako jedyna uczelnia w Łodzi) posiada możliwość przyznawania certyfikatu VCC, dzięki któremu najlepsi studenci mogą otrzymać atrakcyjne zatrudnienie za granicą.

Specjalności

 • Prawna obsługa biznesu
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja porządku publicznego
 • Specjalność samorządowa
Kadra dydaktyczna

dr Paula Białkowska
Opiekun kierunku

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Prawo administracyjne,
 • Gospodarka nieruchomościami.

dr Joanna Prokop-Gralińska
Radca prawny

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Prawo cywilne, 
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo międzynarodowe publiczne.

dr Michał Ulasiewicz

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Prawo administracyjne.

dr Piotr Mikołajczyk
Radca prawny

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Doradztwo prawne,
 • Postępowanie administracyjne.

Dlaczego warto?

 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
 • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
 • Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.